Keszthelyi Holding tagja
Adatvédelem

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. kiemelten fontosnak tartja a személyes adatokhoz fűződő jogok és az információs önrendelkezési jogok tiszteletben tartását, ezért társaságunk minden elvárható intézkedést megtesz a személyes adatok biztonságos kezelése érdekében.

Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az adatvédelem célja, hogy elősegítse a Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. által kezelt adatok védelmét és biztonságát.

Hungarikum Biztositasi Alkusz Kft. Adatkezelesi Tajekoztato v2019.09.02.pdf
Csoportszintű Adatkezelési Tájékoztató Álláspályázók részére v2020.05.15.pdf