HULLADÉK-
GAZDÁLKODÁSI SZEKTOR VAGYON
ÉS FELELŐSSÉG-
BIZTOSÍTÁSA

A jogszabályi kötelezettségnek megfelelően minden hulladékkezeléssel és hulladékgazdálkodással foglalkozó társaságnak rendelkeznie kell vagyon- és felelősségbiztosítással. A biztosítási piac azonban kiemelt kockázatként kezeli ezen tevékenységi körökbe tartozó vállalatok biztosítását, tekintettel arra, hogy működésükből kifolyólag gyakran és nagy értékű, jellemzően tűzkárok következhetnek be. A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. – a hazai biztosításközvetítői piac legnagyobb, 100%-ban magyar tulajdonú alkuszcége – a biztosítási piacon egyedüli módon képes teljes körű biztosítási szolgáltatást nyújtani a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetségének tagjai részére.

SPECIÁLIS VAGYONBIZTOSÍTÁSI PROGRAM

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. mindamellett, hogy a teljes biztosítási szektor rendkívül kockázatosnak ítélte meg a hulladékgazdálkodási szektor biztosíthatóságát, olyan biztosítási megoldást tudott kidolgozni, amely egyrészt biztosítási védelmet nyújt a vállalkozásoknak, másrészt a biztosított kockázatokat is kalkulálhatóvá teszi. A kockázatarányos díj alkalmazása ugyanis lehetővé teszi a tűz és elemi károk biztosítását.

Éghető anyagok biztosítása

Az épületekben tárolt éghető anyagok az épületek tűzterhelhetőségi mennyiségének meghatározott maximális mértékéig biztosíthatók. Ez olyan további előny, mely szintén egyedülálló a magyar biztosítási piacon.

TOVÁBBI VAGYONTÁRGYAK BIZTOSÍTÁSA
A vagyonbiztosítás kiterjed mindazon gépekre, berendezésekre és eszközökre, amelyek a hulladék átvételét, gyűjtését, elszállítását és kezelését szolgálják.

Hulladékok biztosítása

A hulladék kigyulladása az egyik legmagasabb fokozatú biztosítási kockázat. Az a körülmény, hogy ismeretlen eredetű tűz-, és / vagy robbanásveszélyes anyagokat is tartalmazhat a telephelyen tárolt hulladék, mint biztosítandó vagyontárgy, ezért a hulladék jelen vagyonbiztosítás keretein belül nem biztosítható.

További vagyonbiztosítási fedezetek

A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. által kidolgozott vagyon – és géptörésbiztosítás kiegészítő fedezeteként a piacon egyedülálló módon üzemszüneti veszteségekre is köthető biztosítás. Az üzemszüneti veszteségek ugyanis önállóan nem biztosíthatók.

Jogszabályi kötelezettség

A környezetvédelmi hatóság a hulladékgazdálkodásban szerepet vállaló jogalanyok részére a tevékenység végzésnek engedélyeztetési feltételeként  jogszabályban rögzíti, hogy felelősségbiztosítással kell rendelkeznie a vállalkozásnak. A tevékenységük folyamatos figyelemmel kísérése, ellenőrzése
céljából továbbá előírja, hogy a felelősségbiztosításnak a működés teljes időtartama alatt fenn kell állnia és érvényben kell lennie.

Felelősségbiztosítások

Társaságunk a hulladékgazdálkodási szektor szereplői részére mind a tevékenységükhöz kapcsolódóan, mind a leginkább előforduló és biztosítható felelősségbiztosítási kockázatokra vonatkozóan biztosít munkáltatói-, szolgáltatói -, bérlői- és bérbeadói felelősségbiztosítási megoldásokat.

A komplex biztosítási védelem megteremtése érdekében dedikált ügyfélkapcsolati vezetőnk segítséget nyújt továbbá a meglévő biztosítási szerződések átvilágításában, szükség esetén további biztosítási fedezetek beépítésében, a szerződések éves megversenyeztetésében, valamint kár esetén a teljes kárrendezési folyamatban is részt vesz a kárbejelentéstől egészen a kárkifizetésig.

Értékteremtő biztosítási szolgáltatások

Biztosítási audit: A biztosítási audit keretében felmérjük ügyfeleink vagyontárgyait érintő, illetve az általa végzett tevékenységi körből adódó kockázatokat, a meglévő szerződések átvilágításával és szükség esetén kiegészítő biztosítások beépítésével segítünk a teljes körű biztosítási védelmet nyújtó biztosítási porfólió kialakításában.

Éves versenyeztetés: A biztosítótársaságok ajánlatainak éves versenyeztetésével, ügyfeleink évről évre versenyképes díjú és szolgáltatású biztosítási csomaggal rendelkezhetnek.

Kárrendezés: Káresemény bekövetkezésekor társaságunk saját kárrendezői csoportjába tartozó kárszakértő 24 órán belül kimegy a helyszínre, hogy szakmai tudása révén segítse a kárfelmérést és a kárbejelentést. A sikeres kárkifizetés érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a kárbejelentési és kármegelőzési kötelezettségek betartására, valamint a teljes kárrendezési folyamatot végig kíséri egészen a kár kifizetéséig.

Lépjen kapcsolatba
velünk!

Jelen tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek. Teljes körű tájékoztatás érdekében kérje szakértőink személyre szabott ajánlatát.