Műtárgy-
biztosítás

ÉRTÉKEK BIZTONSÁGBAN

Köz -és magángyűjtemények

Művészeti
galériák

Művészeti
kiállítások

Műtárgyszállítás

Műtárgybiztosítás

Egy műtárgy pótolhatatlan, azonban a biztosítás hatalmas segítséget jelenthet baj esetén, mert megtéríti a tulajdonos anyagi veszteségét, egyben lehetőséget nyújt köz- és magángyűjtemények, művészeti galériák, művészeti kiállítások, valamint műtárgyszállítás biztosítására is.

Mire terjed ki a biztosítás?

A műtárgybiztosítási fedezet, a biztosított tárgyak tekintetében- figyelembe véve a vonatkozó feltételeket- kiterjedhet mindennemű régiségre, műtárgyra, köz-, illetve magángyűjtemény listán szereplő vagyontárgyakra, valamint a hozzájuk tartozó keretekre, védőüvegezésre, beleértve a függesztéshez szükséges eszközöket, lábazatot és a vitrineket is.

Biztosítható kockázatok

A fedezetek különösen, de nem kizárólagosan magában foglalják az alábbi kockázatokat: tűz, közvetlen villám, robbanás és/vagy összeroppanás, légi jármű ütközés, vihar, jégverés, hónyomás (dinamikus hatása), felhőszakadás, szikla és kőomlás, idegen tárgy rádőlése, idegen tárgy ütközése, ismeretlen üreg beomlása, árvíz, földrengés, földcsuszamlás, cső- és vezetéktörés miatt kiáramló folyadék károsító hatása, technológiai csövek törése, tűzoltó berendezések, sprinklerek törése, villám indukciós hatása, elektromos áram okozta tűz elektromos gépekben, átterjedés és/vagy átterjedés nélküli tűz és/vagy füst, üvegkárok, betöréses lopás, rablás, vandalizmus.

Biztosítási összeg

A biztosítási összeg a biztosító szolgáltatásának vagyoncsoportonként, illetve műtárgyanként, valamint biztosítási időszakonként megállapított felső határa, melyet a Szerződő/Biztosított határoz meg a szerződés létrejöttekor. Ennek helyességét a Biztosító a szerződés létrejöttekor nem ellenőrzi.

Kártérítés

A műtárgyak piaci értékét a Szerződő/Biztosított határozza meg, mely az adott műtárgyra vonatkozóan a kártérítési összeg felső határát is jelenti. A biztosítási érték a hazai és a nemzetközi műtárgypiaci tendenciák figyelembevételével kialakított reális újrapótlási érték, melyet mind az ügyfél, mind a biztosító elfogad. Ez a mindenkori kárrendezés alapja.

Mire figyeljünk oda

A műtárgybiztosítási szerződésre feladni kívánt vagyontárgyak szumma értékére vonatkozóan javasolt előgondoskodási és mellékköltségi tartalékkal együtt megállapítani a teljes vagyonértéket.

A biztosítási szerződés tekintetében a feladott műtárgyak együttes műtárgypiaci értékéig terjedő kártérítési limitet/biztosítási összeget irányoznak elő, vagyis a kártérítési limit felső határa az adott vagyontárgy műtárgypiaci és a biztosítási eseményhez társuló és térítéssel becsatlakozó modulok, pl. biztosított költségek térítésének együttes értékéig tart.

A műtárgyak biztosítási fedezete – szerződési feltétel/vonatkozó szabályzattól függően- kiterjedhet minden olyan veszély következtében fellépő rongálás, megsemmisülés és elvesztés ellen, amelynek a biztosított műtárgy ki van téve, és a kizárások és mentesülések között nem szerepel.

Lépjen kapcsolatba
velünk!