Keszthelyi Holding tagja

Kuzma Valéria

gépjárműbiztosítási vezető

Buzogány Ádám

kárrendezési igazgató

Stumpf Márta

kárrendezési vezető gépjárműbiztosítások

Mándoki Vanda

vezető referens

Kuzma Valéria

gépjárműbiztosítási vezető
Gépjármű-biztosítási csoportunk vezetőjeként feladata a gépjármű-biztosítási referensek és asszisztensek munkájának koordinálása és irányítása. Feladatkörébe tartozik a biztosított gépjármű-flották megfelelő biztosítási fedezetének biztosítókkal történő kidolgoztatása, a gépjármű-állomány változásának biztosítók felé történő bejelentetése és naprakész nyilvántartás vezettetése.

Buzogány Ádám

kárrendezési igazgató
Kárrendezési csoportunk vezetőjeként feladata a nagyvállalati ügyfelek vagyon- és felelősségbiztosítási kárügyeinek menedzselése, a kárrendezési folyamatok koordinálása. Szakmai tanácsokkal látja el megbízóinkat, hogy a kárügyek rendezésénél az érdekeik maximálisan érvényesüljenek. Aktív kapcsolatot tart biztosítókkal, szakértő irodákkal, szervizekkel, közreműködik a kárügyintézési és kárrendezési folyamat optimalizálásában. Feladata kárriportok, elemzések készítése ügyfelek számára.

A megbízó képviseletében személyesen részt vesz nagyobb volumenű-, illetve bonyolultabb káresetek biztosítói szemléjén ezzel is garantálva az ügyfelek érdekeinek professzionális képviseletét.

Stumpf Márta

kárrendezési vezető gépjárműbiztosítások
Gépjármű kárrendezési csoportunk vezetőjeként feladata a nagyvállalati ügyfelek gépjárműbiztosítási kárügyeinek menedzselése, a kárrendezési folyamatok koordinálása. Szakmai tanácsokkal látja el megbízóinkat, hogy a kárügyek rendezésénél az érdekeik maximálisan érvényesüljenek. Aktív kapcsolatot tart biztosítókkal, szakértő irodákkal, szervizekkel, közreműködik a kárügyintézési és kárrendezési folyamat optimalizálásában. Feladata kárriportok, elemzések készítése ügyfelek számára.

Mándoki Vanda

vezető referens
Vezető referensként feladata a referensek munkájának összehangolása és koordinálása, vagyon- és felelősségbiztosítási szerződések műszaki tartalmának meghatározása és az igényelt fedezetek biztosítótársaságok általi kidolgoztatása. Szakmai tapasztalata és szakértelme a megbízóink biztosítási igényeinek professzionális kiszolgálásának garanciája. Az általános vagyon- és felelősségbiztosítások mellett szakértője az építés-szerelésbiztosításoknak (C.A.R)