Szolgáltatások

Szakmaiság

Értékteremtés

Ügyfélélmény

Szerződéskötés

Társaságunk kiemelt figyelmet fordít rá, hogy már az első személyes találkozás alkalmával minél részletesebben megismerje az adott vállalat működését, fő tevékenységi körét és ha szükséges, megtekinti a vállalat telephelyét, gyártóüzemét is a még mélyebb rálátás érdekében. A biztosítási igények egyeztetését követően egy részletes szakmai anyag kerül átadásra ügyfelünk részére vezetői döntéselőkészítő összefoglalóval és biztosításszakmai javaslatunkkal együtt. Ezt követően pedig ügyfelünk döntése alapján kezdődik meg a kiválasztott biztosítási szerződés megkötésére irányuló szerződéskötési folyamat.

KOCKÁZATMENEDZSMENT ÉS BIZTOSÍTÁSI AUDIT

Ügyfeleink legmagasabb szintű kiszolgálása érdekében szerződéskötési folyamatunkba beépítésre került az úgynevezett kockázatmenedzsment és biztosítási audit tevékenység, melynek célja az ügyfél vagyontárgyait érintő, illetve az általa végzett tevékenységi körből adódó kockázatok felmérése, beazonosítása és a biztosítási védelmet nyújtó biztosítási porfólió kialakítása, a meglévő szerződések átvilágítása és esetleges módosítása, valamint szükség esetén kiegészítő biztosítások megkötése.

SZERZŐDÉSEK KEZELÉSE

A rendszeres és aktív ügyfélkapcsolattartásban hiszünk. Megbízóink részére a hét minden munkanapján dedikált ügyfélkapcsolati vezetők, vagyon-, felelősség-, gépjármű- és személybiztosítási referensek, valamint a központi ügyviteli-adminisztratív osztály munkatársai állnak rendelkezésükre. A szerződések éves felülvizsgálása által a biztosítási portfólió pontosan tud igazodni a vállalatok által végzett speciális gazdálkodási-, szolgáltatási és üzleti tevékenységhez. A biztosítótársaságok ajánlatainak megversenyeztetésével pedig ügyfeleink évről évre versenyképes díjú és szolgáltatású biztosítási csomaggal rendelkezhetnek.

KÖZBESZERZÉS

Az elmúlt 17 év alatt egyedülálló számosságú közbeszerzési eljáráshoz nyújtottunk szakmai támogatást, valamint szükség szerint – közbeszerzési szakjogász bevonásával – teljes körű támogatást az eljárásban meghatározott feladatokhoz kiemelt nemzetgazdasági súlyú intézmények és társaságok részére. Társaságunk a szakmai ajánlatok benyújtásakor szakértői szerepkörben aktívan és teljes felelősséggel részt vesz azoknak kiértékelésében, ezzel átvállalva az ügyfél ez irányú felelősségét. A szakmai tudáson és tapasztalaton alapuló intermediáció, a rendelkezésére álló érvanyag és a professzionális kommunikáció a garanciája annak, hogy a tárgyalópartnerek között mindkét fél számára legelőnyösebb konstrukció kerüljön jóváhagyásra.

KÁRRENDEZÉS

A kárrendezés az egyik legfontosabb szegmense a biztosításoknak, hiszen az ügyfelek azért kötik a biztosítást, hogy baj esetén teljeskörűen védve legyen az adott vállalat és zavartalanul folytathassa tovább a napi működését. Káresemény bekövetkezésekor társaságunk saját kárrendezői csoportjába tartozó kárszakértő 24 órán belül kimegy a helyszínre, hogy szakmai tudása révén segítse a kárfelmérést és a kárbejelentést. A sikeres kárkifizetés érdekében felhívja az ügyfél figyelmét a kárbejelentési és kármegelőzési kötelezettségek betartására, folyamatosan nyomon követi a kárrendezési folyamatot, tájékoztatja a kárrendezéshez szükséges még hiányzó anyagok pótlásáról, valamint rendszeres kárstatisztikát készít a vállalaton belül történt összes káreseményről.