Hiánypótló egyetemi képzés indul el ősztől a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. kezdeményezése által

Megosztás

2023. augusztus 29.

Olvasási idő: 4 perc

2023. augusztus 29-én ünnepélyes keretek között együttműködési megállapodást írt alá a Dunaújvárosi Egyetem, a győri Széchenyi István Egyetem és a Miskolci Egyetem, valamint a CIG Pannónia Csoport és a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt.

A hazai biztosítási szakma méltó szintre emelése, valamint a jövő generáció biztosítási és pénzügyi ismereteinek egyetemi keretek között történő oktatása érdekében az ország ezen 3 egyetemén bevezetésre kerül a szakma eddigi legmagasabb szintű képzése.

Történelmi mérföldkő a biztosítási szakma képzési rendszerének magasabb szintre emelésében: 3 rangos magyar egyetem is elindítja biztosítási- és pénzügyi szaktanácsadói szakirányú képzését. Elsőként szeptembertől a győri Széchenyi István Egyetemen indul el a felsőszintű oktatás. 2024. februártól pedig a Miskolci Egyetem és a Dunaújvárosi Egyetem is csatlakozik ehhez az innovatív kezdeményezéshez, melyet a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. hívott életre.

A biztosítási szektor jelenleg a magyar nemzetgazdaság 2,2 százalékát teszi ki. Működése stabil és jelentős potenciál rejlik még benne. Az eddig kihasználatlan lehetőséget a piaci verseny élénkítésével, a biztosítási penetráció növelésével, valamint ezzel összhangban a mind magasabban képzett tanácsadók számának növelésével szándékozik elérni a biztosítási szakma. A biztosítási piacnak – mint számos más gazdasági ágazatnak is – óriási szüksége van a fiatal tehetségek bevonzására. A biztosítási szakma átlagéletkora jelenleg 55 év, a 30 év alatti biztosítási tanácsadók aránya mindössze 7 százalék.

Közel másfél évvel ezelőtt a Hungarikum Alkusz kezdeményezése által elindult a Dunaújvárosi Egyetemmel, a győri Széchenyi István Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel, valamint a többségi magyar tulajdonban álló CIG Pannónia Csoporttal a közös munka.

Az együttműködő felek közösen egyeztetett szempontrendszer alapján kidolgozott szakirányú továbbképzést valósítanak meg.

Az együttműködés célja kettős: egyrészt a minőségi oktatás révén a biztosítási szakma méltó szintre emelése, másrészt konkrét gyakorlati ismeretek átadásával az egyetemi oklevél megszerzése által a képzett szaktanácsadók hitelessé és sikeressé válása, ezzel összhangban pedig az ügyfelek legmagasabb szinten történő kiszolgálása.

A Hungarikum Alkusz és a CIG Pannónia Csoport szakemberei közvetlenül vettek részt a biztosításszakmai képzés tematikájának kidolgozásában, a tantárgyleírások tartalmának elkészítésében, valamint aktív szerepet vállalnak az oktatásban is. Segítséget nyújtanak az egyetemi szakoktatók betanításában, illetve a záróvizsgákon, vizsgabizottsági elnökként és/vagy tagként is részt vesznek. Az oktatási tevékenység mellett a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakmai gyakorlati lehetőséget is biztosít a képzést végző fiatalok részére.

Az első képzés 2023 szeptemberében indul a győri Széchenyi István Egyetemen, melyhez 2024 februárjában csatlakozik a Dunaújvárosi és Miskolci Egyetem is. A győri egyetemen induló biztosítási és pénzügyi szaktanácsadói 2 féléves képzés levelező tagozaton végezhető el, online képzési formában. A jelentkezés előfeltétele bármely képzési területen szerzett, minimum BSc, BA vagy ezzel egyenértékű főiskolai vagy egyetemi diploma.

Az együttműködés haladó szellemiségét jól tükrözi, hogy a célok minél hatékonyabb elérése érdekében az együttműködő felek nyitottsággal fogadják a képzési rendszerhez csatlakozni kívánó további felsőoktatási intézményeket is.

A képzési rendszer felállításáig vezető útról és az együttműködésről a felek az alábbiak szerint nyilatkoztak:

 „Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt másfél év szakmai munkájának eredményeképpen, Magyarországon elsőként, 2023 őszén a győri Széchenyi István Egyetemen elindulhat a biztosítási és pénzügyi tanácsadói szakirányú továbbképzés. A képzés megvalósításával az volt a célkitűzésünk, hogy olyan átfogó és szakmaspecifikus ismereteket biztosítsunk a tanulók részére, amely innovatív gondolkodásra, etikus és ügyfélközpontú szemléletmódra ösztönzi a végzett hallgatókat. Fontosnak tartjuk továbbá a megszerzett tudás gyakorlatban történő alkalmazásának lehetőségét is, ennek érdekében társaságunk gyakornoki programot biztosít a fiatalok részére, hogy a megszerzett tudást és ismereteket sikerrel alkalmazhassák a mindennapokban.” – nyilatkozta Keszthelyi Erik, a Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.

 „Hazai hátterű biztosítótársaságként hajtóerőnk, hogy teljes körű támogatást nyújtsunk a magyar lakosság részére biztosítási védelmük felépítésében, ami a piacon magas szinten képzett biztosítási tanácsadók, alkuszok nélkül megvalósíthatatlan. Szakmai közösségünk, nemzetközi és hazai biztosítási piacon szerzett több évtizedes tudásával aktívan kíván hozzájárulni a gyakorlatorientált egyetemi képzés megvalósításához. Nagy érdeklődéssel várjuk szeptemberben elsőként a Széchenyi István Egyetemen induló képzést, melyet a legjobb tudásunk szerint fogunk támogatni” – emelte ki Dr. Fedák István, a CIG Pannónia Csoport vezérigazgatója.

 

„A közel másfél éves együttműködés remek példája annak, hogy az Egyetem maga is mennyit tanulhat a kiváló piaci szereplőktől. Kollégáink az együttműködés keretében megvalósuló tantervfejlesztés során frissítették meglévő tudásukat és új ismeretekre is szert tettek. A versenyszférához való közeledés az Egyetem rugalmasságát növeli a piaci igényekre történő válaszadásban. Az előkészítő munka során kiemelt célként határoztuk meg egy olyan, a hallgatók számára hasznos képzés kialakítását, amely biztosítja, hogy a szakma az eddigieknél is vonzóbb legyen a fiatalok körében. A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. szakértelmére a képzés lebonyolítása során is feltétlen számítunk.”  – jelentette ki Dr. habil András István, a Dunaújvárosi Egyetem rektora.

  „A Széchenyi István Egyetem küldetésének tekinti, hogy minél értékesebb diplomát adjon hallgatóinak, és az aktuális kihívásokra válaszolni tudó, naprakész tudással rendelkező szakembereket biztosítson az országnak. A valós igényekhez a leghatékonyabban úgy lehet igazodni, ha széles körű együttműködéseket alakítunk ki a szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel, oktatási intézményekkel, és közösen fogalmazzuk meg célkitűzéseinket. Egyetemünk kilenc karán, tizenegy tudományterületen több mint kétszáz képzést kínálunk, amely a mai aláírással egy újabb gyakorlatias és a piacon keresett tudást biztosító képzéssel bővül. Kívánom, hogy a partnerség az együttműködéshez csatlakozó valamennyi résztvevő számára sikeres és gyümölcsöző legyen” – nyilatkozta Dr. Kovács Zsolt, a Széchenyi István Egyetem általános és oktatási elnökhelyettese.

 „A Miskolci Egyetem az észak-magyarországi régió szellemi tudásközpontja, egy rendkívül sokszínű, széles képzési kínálattal rendelkező oktatási és kutatási intézmény, Büszkék vagyunk arra, hogy intézményünk a munkaerőpiac minden szektorára kiterjedő kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és külön hangsúlyt fektetünk rá, hogy az együttműködéseket a piaci igényeknek megfelelő tartalommal töltsük meg. A képzési portfóliónkat is folyamatosan a keresletnek megfelelően fejlesztjük. Különleges alkalom számunkra, hogy a biztosítási szakma egyik legdinamikusabban fejlődő cégével tudjuk a jövő szakembereit képezni és egy olyan képzést kínálni 2024 februárjától, amely hiánypótló hazánkban és az észak-magyarországi régióban” – emelte ki Prof. Dr. Horváth Zita, a Miskolci Egyetem rektora.

További hírek

Összes