Szállítmány-
biztosítás

Árutulajdonosi
értékvédelem

Szállítmánybiztosítási
fedezet

Véletlen és balesetszerűen
bekövetkezett kár

Szállítmánybiztosítás

Az árutulajdonosi érdekvédelmet szem előtt tartva, szükséges lehet minden nemzetközi és belföldi viszonylatba szállított kereskedelmi cikket, függetlenül annak szállítási útvonalától és fuvarozási módjától, biztosítani az állag- és értékmegóvás érdekében. A szállítmánybiztosítási fedezet támogatást nyújt a Biztosított részére abban az esetben, ha a szállítási folyamat során véletlen és balesetszerű kár éri a biztosított vagyontárgyat. A szállítmánybiztosítás védelmet nyújthat továbbá a káresemény során előforduló egyéb költségek megtérítésére is. Mind a szárazföldi-, légi-, közúti-, vízi- és vasúti szállítmányozás során az összes szállítóeszközön keresztül szállított áruk körére kiterjedően köthető szállítmánybiztosítás.

Módozatai

Belföldi- és nemzetközi
szállítmánybiztosítás

Belföldi közúti árufuvarozói
felelősségbiztosítás (BÁF)

Nemzetközi közúti árufuvarozói
felelősségbiztosítás (CMR)

Mire figyeljünk oda

Az áruszállítás és logisztikai kivitelezés során számos olyan kockázat léphet fel, amelyeket külső, nem várt események idézhetnek elő, mint például baleset, bűncselekmény, áru megromlása, sérülése. Annak érdekében, hogy az áruszállítmány útnak indításakor a szerződő már rendelkezzen visszaigazolt biztosítási fedezettel, célszerű legalább 48 órával korábban bejelenti a biztosítónak a szállítmánnyal kapcsolatos adatokat.
Javasolt az utakon bekövetkezett károk megelőzésének érdekében az Európai Bizottság, a Cross-border Research Association (CBRA) of Switzerland és a TAPA által elkészített, úgynevezett ROADSEC ajánlást átolvasni, szem előtt tartani minden, a szektorban alkalmazott munkavállalónak. A dokumentum célja az, hogy segítse a tehergépjármű vezetők munkáját, valamint az, hogy a fuvarozók az európai kereskedelmi útvonalakon szállított árukat biztonságosan juttassák el a célállomásokra.

Lépjen kapcsolatba
velünk!